Τι ξοδεύουν οι δύο τοπ τουριστικές αγορές της Ελλάδας – Πρωτιά των Γερμανών έναντι των Βρετανών

0

To 44% των δαπανών και διανυκτερεύσεων για διακοπές στην Ελλάδα αντιστοιχούν στις δύο σημαντικότερες αγορές, Γερμανία και Ην. Βασίλειο.

Από τις δύο αγορές φτάνουν συνολικά τα 8,11 δισ. ευρώ το 2022 και τα 62,15 εκατ. διανυκτερεύσεις με ένα σύνολο αφίξεων πάνω από 6 εκατομμύρια.

Επισημαίνεται ότι oι δαπάνες αυτές, πέραν αυτών που έγιναν εντός της χώρας, συμπεριλαμβάνουν και εκείνες που έκαναν οι επισκέπτες και εκτός της χώρας, πχ για τη μετάβασή τους στην Ελλάδα, τις προμήθειες των tour operators κ.ο.κ.

Επομένως, οι δαπάνες αυτές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος που μετρά μόνο τις δαπάνες που έγιναν εντός της χώρας.

Οι Γερμανοί έχουν προβάδισμα έναντι των Βρετανών, το οποίο όμως γίνεται σαφώς μεγαλύτερο όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’.

Στη συγκεκριμένη αγορά, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 επί του συνόλου των αφίξεων και της δαπάνης (19%), ενώ η γερμανική το 1/4  των αφίξεων και πολύ περισσότερο, το 28% της δαπάνης.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙNSETE) με θέμα «Τα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» (Η&Θ) στην Ελλάδα από Ην. Βασίλειο και Γερμανία – κατανομή σε ‘’all inclusive’’ και ‘’χωρίς all Inclusive’’ και τα χαρακτηριστικά τους».

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2022 η αγορά Η&Θ “all inclusive” αντιπροσώπευσε το 47% των αφίξεων Η&Θ στην Ελλάδα, το 43% των διανυκτερεύσεων και το 50% των δαπανών, με 7 εκατ. αφίξεις (επί συνόλου 15,01 εκατ.), 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις (επί συνόλου 142,29 εκατ.) και 9,2 δισ. ευρώ δαπάνη (επί συνόλου 18,5 δισ. ευρώ).

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο κύριες χώρες εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας για ταξίδια H&Θ, ήτοι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα ως προς το σύνολο των ταξιδιών Η&Θ, αλλά διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τις δύο επιμέρους αγορές, με και χωρίς “all inclusive”.

Κατ’ αρχάς, στο σύνολο της αγοράς για Η&Θ, ενώ τα μεγέθη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων είναι παρόμοια για τις δύο εθνικότητες, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 20% και το 22% επί του συνόλου, στις δαπάνες, η γερμανική αγορά υπερτερεί με μερίδιο 24% ή αλλιώς 4,47 δισ. ευρώ έναντι του 20% ή 3,64 δισ. ευρώ του Ηνωμένου. Βασιλείου.

Οι διαφορές είναι πιο έντονες στο προϊόν “all Inclusive” όπου η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει, με 1,34 εκατομμύρια αφίξεις, το 19% επί του συνόλου και το 19% της δαπάνης ή αλλιώς 1,78 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες των Γερμανών στο ‘’all inclusive’’ είναι πολύ υψηλότερες και ξεπερνούν τα 2,56 δισ. ευρώ (28% επί του συνόλου) με τις αφίξεις να φτάνουν τα 1,76 εκατ. (1 στις 4 επί του συνόλου) και τις διανυκτερεύσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω των 14,8 εκατ. (24% επί του συνόλου).

Αντίστοιχα, στα ταξίδια χωρίς ‘’all inclusive’’ η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου υπερτερεί της γερμανικής σε αφίξεις (22% έναντι 15%) και σε διανυκτερεύσεις (23% έναντι 20%), ενώ υστερεί σε δαπάνες (20% έναντι 21%).

Συγκεκριμένα οι Βρετανοί ξοδεύουν στα καλοκαιρινά τους ταξίδια στη χώρα μας 1,86 δισ. ευρώ, έναντι 1,91 δισ. ευρώ των Γερμανών.

Συμπερασματικά και αναλύοντας τα μερίδια αγοράς ανά εθνικότητα για Η&Θ στην Ελλάδα  φαίνεται ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου προτιμάει τις διακοπές Η&Θ χωρίς “all inclusive” (μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αφίξεις), ενώ η γερμανική τις διακοπές Η&Θ all inclusive. Μάλιστα κι ενώ είναι έντονη η προτίμηση  των Γερμανών για το προϊόν Η&Θ “all inclusive” (ιδιαίτερα με όρους αφίξεων και δαπάνης), οι Βρετανοί συντάσσονται περισσότερο με τις υπόλοιπες αγορές προτιμώντας το προϊόν Η&Θ χωρίς “all Inclusive”.

Μέση Διάρκεια Παραμονής και Μέση Δαπάνη.

Συγκρινόμενοι με τους Γερμανούς τουρίστες στο προϊόν Η&Θ, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με 117 ευρώ, έχουν χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν με ‘’all inclusive’’ (143 ευρώ) ή όχι (100 ευρώ). Η ΜΔΔ των Γερμανών στην Ελλάδα είναι στα 144 ευρώ και αυξάνεται στα 173 ευρώ όταν πρόκειται για ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς all inclusive είναι στα 118 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της χώρας μας, η ΜΔΔ είναι στα 130 ευρώ και αυξάνεται στα 143 ευρώ όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς ‘’all inclusive’’ πέφτει στα 120 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνονται και αυτές εκτός Ελλάδος.

Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα για διακοπές συνολικά στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», σε σύγκριση με τις 10,3 διανυκτερεύσεις των Γερμανών, οι Βρετανοί, με 10,1 διανυκτερεύσεις, έχουν συνολικά μικρότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ). Πάντως, οι δύο  εθνικότητες μένουν συνολικά παραπάνω στη χώρα μας έναντι των λοιπών αγορών, των οποίων η ΜΔΠ είναι στις 8,9 ημέρες.

Διαφοροποίηση μεταξύ των δύο εθνικοτήτων υπάρχει στις διακοπές με ή χωρίς “all inclusive” σε σχέση με τη Μέση Διάρκεια Παραμονής Η&Θ: Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με 9,3 διανυκτερεύσεις, έχει αισθητά μεγαλύτερη ΜΔΠ σε σχέση με τις άλλες αγορές στις διακοπές Η&Θ “all Inclusive” – έναντι 8,4 της αγοράς της Γερμανίας και 8,7 των λοιπών αγορών. Χωρίς “all inclusive” η Γερμανία είναι αυτή που έχει αντίστοιχα αισθητά μεγαλύτερη ΜΔΠ και συγκεκριμένα 13 διανυκτερεύσεις έναντι 10,7 του Ην. Βασιλείου και 9,1 των λοιπών αγορών.

Η διάρκεια παραμονής, όπως είναι εύλογο, συνδέεται άμεσα και με τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ). Έτσι, η ΜΚΔ των Γερμανών για Η&Θ συνολικά είναι υψηλότερη, στα  1.487 ευρώ, και μικρότερη στο ‘’all inclusive’’, στα 1.454 ευρώ λόγω της μικρότερης διάρκειας παραμονής σε αυτή την περίπτωση στη χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική ΜΚΔ των Βρετανών είναι στα 1.183 ευρώ, με το “all inclusive” να αντιστοιχεί σε 1.330 ευρώ και χωρίς ‘’all inclusive’’ στα 1.070 ευρώ. Και οι δύο αγορές έχουν υψηλότερη ΜΚΔ σε σχέση με τις λοιπές αγορές, των οποίων η ΜΚΔ αντιστοιχεί στα 1.153 ευρώ.

Πληροφορίες για την αγορά  «Ήλιος και Θάλασσα», με διαχωρισμό σε “all inclusive” και χωρίς “all Inclusive”, στην Ελλάδα και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς μπορείτε να δείτε σε πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.