Τα οφέλη από την ψηφιοποίηση των logistics

0

Μιχάλης Παπαδόπουλος: Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στις εμπορευματικές μεταφορές ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως κόμβου διεθνών μεταφορών.

Τα οφέλη από την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με τη δημιουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics, παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος σε ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), με θέμα «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα.  Το παράδειγμα του έργου FENIX».

Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι οι εμπορευματικές μεταφορές είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στην οποία συνεισφέρει το 1/10 του ΑΕΠ και το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να υποστηρίξει τη δραστηριότητα του τομέα, ώστε να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας ως διαμετακομιστικός κόμβος Εμπορευματικών Μεταφορών. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε:

«Για την πραγμάτωση αυτού του οράματος ακολουθείται μια συγκροτημένη στρατηγική από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω ως Αντιπρόεδρος. 

Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των logistics στη διεθνή αγορά, με την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλες τις πτυχές της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στο προσκήνιο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των μεταφορών και υποστηρίζουν την ανάπτυξη λύσεων στην αγορά».

Ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι η δημιουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics, που υλοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος FENIX, θα ενσωματώσει τη λειτουργία των εγχώριων εμπορευματικών Μεταφορών σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις Μεταφορές.

Όπως εξήγησε:

«Το Παρατηρητήριο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο  στην  προσέλκυση διεθνών φορτίων, καθώς η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και η στατιστική πρόβλεψη εμπορευματικών ροών θα συμβάλλει στην υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο στρατηγικών και προτάσεων πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του  τομέα.

Η Πλατφόρμα θα συλλέγει και θα αναλύει λειτουργικά δεδομένα για την ανάπτυξη  δεικτών αποδοτικότητας του ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς και των logistics, ενώ θα καταρτιστούν μητρώα επιχειρήσεων και υποδομών, διευκολύνοντας τις υπηρεσίες των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την επικοινωνία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η υλοποίηση του προγράμματος που θα επιταχύνει τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργειών ανάμεσα σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα».

Στο πλαίσιο της Ημερίδας υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.ΜΕΤ.). 

Στόχος της συνεργασίας είναι:

–       Η ανάπτυξη επαφών του Παρατηρητηρίου που αναπτύχθηκε από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.ΜΕΤ., στο πλαίσιο του έργου FENIX, με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων στον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό χώρο,

–       Η παρακολούθηση των τάσεων του κλάδου και ο προσδιορισμός των  ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής αγοράς,

–       Η διευκόλυνση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πλατφορμών Logistics FENIX 2.0, με σκοπό την προώθηση συνεργατικών μοντέλων διαχείρισης και

–       Η εξασφάλιση της ορθής, ασφαλούς και σύννομης συλλογής και επεξεργασίας  δεδομένων, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος:

«Ενοποιούμε ψηφιακά την ελληνική με την ευρωπαϊκή αγορά του κλάδου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της πατρίδας μας ως κύριο σημείο εισόδου στους διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους.  

Παράλληλα, δημιουργούμε έναν μοχλό επιτάχυνσης της ανάπτυξης πράσινων και αποτελεσματικών εμπορευματικών μεταφορών, με σύγχρονες υπηρεσίες που εξοικονομούν χρόνο και κόστη στις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, στην Αστική Εφοδιαστική, η βελτίωση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να μειώσει τα περιττά δρομολόγια κατά τις παραδόσεις στο τελευταίο μίλι, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου.

Έτσι, οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας.

Ενισχύουμε τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής και αναδεικνύουμε την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο και ελκυστικό ‘‘hub’’ Εμπορευματικών Μεταφορών, με συγκριτικά πλεονεκτήματα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και την άριστη τεχνογνωσία».

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσδίδει προτεραιότητα στη δημιουργία νέων υποδομών για την ενίσχυση των Εμπορευματικών Μεταφορών, με εμβληματικά έργα, όπως οι συνδέσεις του σιδηροδρομικού δικτύου με Βιομηχανικές Περιοχές και Λιμένες και φυσικά, το νέο εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι κοινός στόχος της Κυβέρνησης και των φορέων του κλάδου είναι να αξιοποιήσει η Ελλάδα τη σημαντική γεωστρατηγική της θέση στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και των Logistics. 

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς ανέδειξε τη σημασία της καθιέρωσης των ψηφιακών υπηρεσιών στην ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα, τονίζοντας τα εξής:  

«Η συλλογή, ψηφιοποίηση και διάθεση δεδομένων γύρω από τις Εμπορευματικές Μεταφορές βελτιώνει την επιχειρησιακή και επιχειρηματική απόδοση του κλάδου, ενώ την ίδια στιγμή μειώνει το κόστος μεταφοράς και βελτιώνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα FENIX, που υλοποιείται με την υποστήριξη και την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι η πρώτη μεγάλης έκτασης δράση για την ψηφιοποιηση δεδομένων στις Μεταφορές και ευελπιστούμε πως αποτελεί τη βάση για την πλήρη ψηφιοποίηση του τομέα των Εμπορευματικών Μεταφορών».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε:

«Σήμερα, που υπάρχει αυτή η διαδικασία της ψηφιοποίησης της καινοτομίας στα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, πάλι η Περιφέρεια Αττικής είναι κοντά στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υφυπουργό τον κ. Παπαδόπουλο και προφανώς σε όλες εκείνες τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή είναι πολύ σημαντική για όλα εκείνα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες και πλέον πηγαίνουμε σε μία αισιόδοξη εποχή, στην εποχή της εξυπηρέτησης των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, δήλωσε:

«Το FENIX είναι μια πολύ σημαντική δράση, που έχει ήδη προδιαγραφεί στο εθνικό σχέδιο για την εφοδιαστική στην Ελλάδα. Συμπληρώνει τις δράσεις του Παρατηρητηρίου, της συλλογής των δεδομένων απ’ όλο τον κλάδο των logistics, που θα βοηθήσει πάρα πολύ και την Κυβέρνηση να πάρει τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις σε μεταφορές και σε υποδομές για  logistics, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια την βιομηχανία και την αγορά τους».

Η Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Μεταφορών / Ε.Κ.Ε.Τ.Α.  κα Γεωργία Αϋφαντοπούλου, επεσήμανε τα εξής:

«Παρουσιάζουμε στην αγορά του τομέα των μεταφορών και των logistics ένα έργο, που αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και logistics στη χώρα, κάτι που πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο, γιατί οι εταιρείες μας είναι μικρές. Μαζί με τους ιδιώτες και τα ερευνητικά ινστιτούτα καταφέραμε να βοηθήσουμε σε καλύτερες υπηρεσίες στο λιμάνι, στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην ανταλλαγή δεδομένων. Προετοιμάσαμε τη χώρα για αυτό που έρχεται από την ΕΕ, που είναι τα ψηφιακά έγγραφα και οι καινούργιοι κανονισμοί. Το Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics πρόκειται να είναι η πλατφόρμα, με την οποία θα συνεχίσουμε την εμβάθυνση της ψηφιοποίησης στις Μεταφορές και τα Logistics».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.