Στα 17,6 δισ.€ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του ’22

0

Αυξημένες κατά 67,9% ήταν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του ’22 σε σχέση με το ’21, φτάνοντας τα 17,6 δισ. €.

Τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος

Στα 27,8 εκατ. διαμορφώθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2022. Παρουσίασε αύξηση κατά 89,3% σε σχέση με το 2021. Η ταξιδιωτική κίνηση άγγιξε τα 14,7 εκατ. σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των τουριστών μειώθηκε κατά 11,9% φθάνοντας σε 618,8 ευρώ από 702,4 ευρώ το 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων το 2022 αυξήθηκε κατά 81,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 133,1%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ευρωπαϊκές χώρες έφτασε τα 17 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο 67,9% σε σύγκριση με το 2021. Αντίστοιχα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 136,6% και διαμορφώθηκε σε 10,84 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ εκτοξεύτηκε κατά 57,2% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ εκτός ευρώ κατά 96,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 45% και διαμορφώθηκε σε 4,35 εκατ. ταξιδιώτες. Από τη Γαλλία κατά 49,6% και διαμορφώθηκε σε 1,76 εκατ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 181,9% και διαμορφώθηκε σε 4,48 εκατ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 174,9% σε 1,09 εκατ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 69,8% και διαμορφώθηκε σε 36,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον περασμένο Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 580,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 52,5% από τον αντίσοιχο μήνα του 2021.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 43,3% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2021. Ενώ μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 77,1%.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 44,6% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 58,1%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 163 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 27,6%.

Άνοδο κατά 113,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ, εκτός ευρώ, και διαμορφώθηκε στις 67,6 χιλ. ταξιδιωτών.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 3,3% και διαμορφώθηκε σε 44,7 χιλ. ταξιδιώτες. Από τη Γαλλία κατά 18,1% σε 17,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Για τις χώρες εκτός της ΕΕ, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 60,5% και διαμορφώθηκε σε 68,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αντίστοιχα, από τις ΗΠΑ κατά 216,2% σε 45,5 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 90,4% και διαμορφώθηκε σε 0,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά αγορά

Το 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 67,9% σε σύγκριση με το 2021 ξεπερνώντας τα 17,6 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 46,8%, οι οποίες άγγιξαν τα 10 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 105,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,24 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 8,02 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44,9%. Ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,96 δισ.€, στο συν 55,2%.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 40,6% και διαμορφώθηκαν στα 3,25 δισ. ευρώ. Από τη Γαλλία κατά 27,9% και διαμορφώθηκαν στα 1,27 δισ. ευρώ.

Οι χώρες εκτός ευρωζώνης

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 113,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,12 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 100,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,96 δισ. ευρώ. Από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 63,9% και διαμορφώθηκαν στα 41,3 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Αναλυτικότερα, μείωση κατά 0,6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 88,2 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 59,9% (Δεκέμβριος 2022: 152,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2021: 95,6 εκατ. ευρώ).

Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 7,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,8% (Δεκέμβριος 2022: 73,7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2021: 73,2 εκατ. ευρώ).

Στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών της ζώνης του ευρώ, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατά 16,4% και έφτασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 30,6% και διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 24,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. €.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν άνοδο κατά 368,6% με 40,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 85,8% κι έφτασαν στα 0,8 εκατ. ευρώ.

Σύγκριση με το 2019

Σε σχέση με το 2019, το 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3%, καθώς και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 11,2%.

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 9,7%. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, τον Δεκέμβριο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν πτώση κατά 16,1%. Παρότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε αύξηση κατά 0,5%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 16,2%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.