Νέα διεθνής αναγνώριση για το Υπερταμείο στο δίκτυο One Planet Sovereign Wealth Funds

0

Αναδείχθηκε η ΕΥΔΑΠ ως βέλτιστη διεθνής πρακτική για τη στρατηγική νερό με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Μια σημαντική διεθνής αναγνώριση προς το Υπερταμείο για τη στρατηγική και τις προσπάθειές του στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης σηματοδοτεί η ετήσια έκδοση του δικτύου “One Planet Sovereign Wealth Funds” (OPSWF). Η έκδοση του OPSWF Framework Companion Document 2022, αποτυπώνει την πρόοδο όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδυτικών Ταμείων που είναι μέλη του δικτύου, και παρουσιάζει αναλυτικά τις σημαντικότερες ενέργειες όλων των μελών στην κοινή προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των χαρτοφυλακίων τους με τους εθνικούς κλιματικούς νόμους και τη Συμφωνία του Παρισιού.

Στην έκθεση καταγράφονται ως καλύτερες πρακτικές μία σειρά από δράσεις  του Υπερταμείου όπως:

  • Η ευθυγράμμιση με το πλαίσιο TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures
  • Oι προγραμματισμένες επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ για το 2022 στην ελληνική οικονομία και ολοκλήρωση της πολιτικής ESG που θα διέπει μελλοντικές επενδύσεις
  • Oι δράσεις ESG των θυγατρικών και συμμετοχών του για την τριετία 2022-2024

Ως προς την Πράσινη Μετάβαση, επισημαίνεται ο στόχος του Υπερταμείου για μείωση κατά 15% του ανθρακικού αποτυπώματος όλων των θυγατρικών του.  

Ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική – Κοινωνική Διακυβέρνηση και τη Βιωσιμότητα, ειδική αναφορά γίνεται στην  πρωτοβουλία του Υπερταμείου για έκδοση τριών Εγγράφων Προσδοκιών απέναντι στις θυγατρικές και συμμετοχές τους.  Το πρώτο Expectation Document του Υπερταμείου αφορά στην Κλιματική Αλλαγή, και καταγράφονται με σαφήνεια οι προσδοκίες του Υπερταμείου για ένα βιώσιμο μετασχηματισμό των επιχειρήσεών  του και για την ανάγκη γνωστοποίησης πληροφοριών που αφορούν το Κλίμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης υπογράμμισε ότι «οι εκτενείς αναφορές στη στρατηγική και την προσπάθεια του Υπερταμείου και ειδικά των θυγατρικών του στην ετήσια έκδοση του One Planet Sovereign Wealth Funds δεν είναι μόνον επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, αλλά και ώθηση για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης».  

Στο ετήσιο απολογιστικό έγγραφο γίνονται επιμέρους αναφορές στην πρόοδο που σημείωσαν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Ενδεικτικά όσα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ και τη Μονάδα PPF (Project Preparation Facility), όπως το Σχέδιο Προστασίας των Δασών, ενώ κάνει ευρεία αναφορά στις προσπάθειες της εταιρίας ΟΚΑΑ  στο Food Waste και την εκστρατεία του ΟΑΣΑ για τα περιβαλλοντικά οφέλη των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ιδιαίτερη και αναλυτική αναφορά γίνεται στη στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για μηδενικές εκπομπές άνθρακα, ώστε η μεγαλύτερη εταιρεία νερού στην Ελλάδα να συναντήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ε.Ε. έως το 2050 για συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας κατά λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου και, ει δυνατόν, κατά 1,5 βαθμό.

ΕΥΔΑΠ: Ο κύκλος του Νερού με μηδενικό αποτύπωμα

  • Το έγγραφο επικεντρώνεται στη χρήση νέων τεχνολογιών από την ΕΥΔΑΠ για την ανακύκλωση νερού για άρδευση σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, την αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου για περιαστική χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας ‘sewer mining’ (επαναχρησιμοποίηση υγρών λυμάτων με απευθείας άντληση από το δίκτυο).
  • Σημειώνει δε την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων με την παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης των διαρροών ύδατος στο σύστημα διανομής, αλλά και  τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιοαέριο).
  • Τέλος, τονίζει ότι, εκτός από όλα τα παραπάνω, η ΕΥΔΑΠ επενδύει συνολικά 1,4 δισ. Ευρώ σε projects Πράσινης Μετάβασης, έως το 2030. Ήδη, σταδιακά αντικαθιστά μέρος του στόλου οχημάτων της με ηλεκτρικά οχήματα, δράση η οποία έχει περιορίσει κατά 2,5% τις εκπομπές αερίων το 2021 συγκριτικά με το 2020, οπότε οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν 211.658 μετρικοί τόνοι.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για την ΕΥΔΑΠ και τους ανθρώπους της το ότι περιλαμβάνεται ως case study στην ετήσια έκδοση του One Planet Sovereign Wealth Funds. Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί μια φιλόδοξη στρατηγική βιωσιμότητας με στόχο το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αειφορίας του Υπερταμείου, κάνουμε πράξη μια ολιστική αντίληψη για το νερό που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Κάνουμε δηλαδή «μπλε» την πράσινη μετάβαση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕΥΔΑΠ ότι έχει συμβάλει να διακρίνεται η χώρα σε ένα ακόμα πεδίο ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.