Κομισιόν: Απουσίαζε λειτουργικός φορέας διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα

πηγή: VICE Greece
0

Κατά τη διάρκεια έλέγχου, η Κομισιόν διαπίστωσε απουσία λειτουργικού φορέα διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.

 

Στις 8 Μαρτίου 2023, λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είχε καταθέσει γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν.

Στο αίτημά της, ζητούσε τηn τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις εγγυήσεις για την ορθή, πλήρη και αξιόπιστη εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 22, της οδηγίας 2016/798 κάθε κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διερεύνηση σιδηροδρομικών συμβάντων από μόνιμο φορέα.

Στην Ελλάδα, η οδηγία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο τον Οκτώβριο του 2019 με τον Ν. 4632/2019 . Στον εν λόγω νόμο ορίζεται ως φορέας διερεύνησης ατυχημάτων η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΙΣΑΣ).

Τον Ιανουάριο του 2023, με τον Ν. 5014/2023 , καταργήθηκε η ΕΔΙΣΑΣ και συστήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος δεν είναι σήμερα λειτουργικός.

Ερωτήματα ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την Κομισιόν.

-Είχε ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την κατάργηση της ΕΔΙΣΑΣ, και μάλιστα πριν καταστεί λειτουργικός ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μόνιμος και αξιόπιστος φορέας διερεύνησης δυστυχημάτων, όπως απαιτείται στην οδηγία;

-Θεωρεί ότι διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της οδηγίας ελλείψει μόνιμου και αξιόπιστου φορέα διερεύνησης ατυχημάτων;

-Έχει ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές η συνδρομή της Επιτροπής και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή/και τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή/και αξιολογήσεων;

Η απάντηση της Κομισιόν.

Η Κομισιόν απάντησε πως η Ελλάδα ολοκλήρωσε στις 23 Οκτωβρίου 2019 τη μεταφορά στην εθνική της έννομη τάξη της οδηγίας 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων .

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε την απουσία λειτουργικού φορέα διερεύνησης στην Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2021, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να συστήσουν πολυτροπικό φορέα διερεύνησης.

Σκοπός της δημιουργίας του νέου φορέα ήταν η αξιοποίηση, κατά τον καλύτερο τρόπο, της υπάρχουσας πείρας και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διερεύνησης.

Από το ατύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα τόσο στη διερεύνηση του ίδιου του ατυχήματος όσο και στη διασφάλιση της ταχείας βελτίωσης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και των επενδύσεων σε ολόκληρο το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ούτε η Επιτροπή ούτε ο ERA μπορούν να υποκαταστήσουν τις εθνικές αρχές στη διερεύνηση του ατυχήματος.

Η υποχρέωση διασφάλισης ανεξάρτητης διερεύνησης του ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.

Σε συνεργασία με το δίκτυο των Εθνικών Φορέων Διερεύνησης, ο ERA έχει εκδώσει κατάλογο εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας οι οποίοι θα ήταν διαθέσιμοι για να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στην ανεξάρτητη διερεύνηση του ατυχήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.