Καρδίτσα: Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού

πηγή: Heracles Kritikos/Shutterstock
0

Στην Καρδίτσα η σύσταση Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού με στόχο την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Με σύγχρονους όρους ποιότητας, αποτελεσματικότητας  και βιωσιμότητας η σύσταση του Φορέα  για την ορθολογική και συντονισμένη διαχείριση, προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε το σχέδιο και η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων.

-Υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

-Καθορισμός των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών στην υλοποίηση των δράσεων.

-Τεχνική και διοικητική υποστήριξη των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

-Καθορισμό της οικονομικής συνεισφοράς των συμβαλλομένων για την υλοποίηση των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε..

-Καθορισμό της συνεισφοράς των συμβαλλομένων σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάγια για την υλοποίηση των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

-Καθορισμό ενός Στρατηγικού / Επιχειρησιακού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής. Το σχέδιο θα συμπεριλαμβάνει και την προώθηση πολιτιστικών, θρησκευτικών, φυσιολατρικών, αθλητικών εκδηλώσεων. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και κανάλια προβολής προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

-Συνεργασία όλων των φορέων και την κοινή εκπροσώπηση στις διάφορες τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ. Θα κρίνονται ως σημαντικές για την από κοινού προβολή του Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Η τουριστική δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Βασικό γνώρισμά της είναι ότι χαρακτηρίζεται από έντονη και πολυποίκιλη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις.

H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, προϋποθέτει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων παραγόντων.

-Διατήρηση – προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων.

-Ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων.

-Στοχευμένη και πάντα επίκαιρη προβολή – διαφήμιση.

-Συνεχή μελέτη των τάσεων στον τουρισμό εντός και εκτός Ελλάδας.

-Συμμόρφωση με τα ευρήματα αυτών.

-Συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

-Συνεχή εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες.

-Τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των εργασιακών σχέσεων.

Η σύνθετη αυτή διαδικασία χρειάζεται να βασίζεται σε συντονισμένες δράσεις.

Βασικό ρόλο θα διαδραματίζει η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη της περιοχής.

Σρο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, θα φροντίζουν για την ενίσχυση και συνεχή εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Με αυτόν τον τρόπο θα ανατροφοδοτούνται και οι υπόλοιποι κλάδοι της τοπικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός τοπικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.