Η χρήση τεχνολογιών cloud και τα κενά στους στόχους για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 στην Ευρώπη

0

Vodafone: Για να επιτευχθεί ο στόχος για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030, που έχει θέσει η Ευρώπη, θα πρέπει το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες cloud να αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό προέκυψε ως συμπερασμα από τη νέα έκθεση με τίτλο «Η πρόοδος προς τoυς στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ» και εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone.

Η Ψηφιακή Δεκαετία της ΕΕ, η οποία θέτει βασικούς στόχους σε διαφορετικούς ψηφιακούς τομείς έως το 2030, αποτελεί το όραμα της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης και ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το ένα τέταρτο (26%) περίπου του συνόλου των εταιρειών της ΕΕ χρησιμοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ποσοστό που απέχει πολύ από τον στόχο του 75% έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα έως το 2030, η ΕΕ πρέπει να καλύψει ένα κενό της τάξης του 49%. Οι υπηρεσίες Cloud μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας των δεδομένων, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, να βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκτήσουν κλίμακα και να μειώσουν το κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κρίσιμες για τη συνολική τους επιτυχία, αλλά και την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να υποστηρίζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι εταιρείες της ΕΕ που υστερούν σε αυτούς τους στόχους. Συνολικά, το ποσοστό των νοικοκυριών που καλύπτονταν από δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων αυξήθηκε κατά 59% το 2021. Στην Ελλάδα το κενό ως προς τους στόχους του 2030 έφτασε το 90%, καθώς μόλις το 10% των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων. Η κάλυψη του κενού αυτού θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση για τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κράτη-μέλη, λόγω του υψηλού κόστους και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη των δικτύων αυτών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Απαιτείται σημαντική πρόοδος στις ψηφιακές δεξιότητες

Η έλλειψη ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστά επίσης ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδο των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα της Ευρώπης να κλιμακώσει τις τεχνολογίες που απαιτούνται για να ηγηθεί παγκοσμίως. Στην ΕΕ των 27, ο αριθμός των ειδικών στις ΤΠΕ ανέρχεται επί του παρόντος σε 8,43 εκατομμύρια. Αν και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε περισσότερο στη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία τον περασμένο χρόνο, σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να υπερδιπλασιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της Ψηφιακής Δεκαετίας για 20 εκατομμύρια ειδικούς στις ΤΠΕ. Στην Ελλάδα μάλιστα το συγκεκριμένο κενό ανέρχεται σε 400.000 άτομα.

Η πρόοδος στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ μειώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο τον συνολικό στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας

Η ψηφιακή ένταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά την τελευταία πενταετία, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ 2016-2021 να είναι μόλις 2%. Η ψηφιακή ένταση ορίζεται σύμφωνα με τον δείκτη “Digital intensity Index” που μετρά τη διαθεσιμότητα 12 διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση (30 Mbps και άνω) και σε ειδικούς στις ΤΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη-μέλη υστερούν πλέον ακόμη περισσότερο ως προς την επίτευξη των στόχων τους σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

«Είναι κρίσιμο η Ελλάδα να καλύψει τα κενά στους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας που επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση. Χωρίς ειδικούς στις ΤΠΕ, αλλά και ψηφιοποιημένες και έτοιμες για το μέλλον Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα είναι δύσκολο για τη χώρα να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και να οικοδομήσει τις ψηφιακές βιομηχανικές λύσεις του αύριο. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση των ψηφιακών δυνατοτήτων της ηπείρου μας.

Η πρόοδος μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη δεν θα είναι αρκετή για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης. Ενώ τα κενά αυτά παραμένουν, το όραμά μας για μια ανταγωνιστική, πιο πράσινη και πιο ανθεκτική Ευρώπη απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμησε πρόσφατα ότι το κόστος της αδράνειας θα ανέλθει σε 1,3 τρισ. ευρώ έως το 2032», δήλωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.

Η χρηματοδότηση και οι εκταμιεύσεις θα υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγές μετά τις μειώσεις του ΑΕΠ

Τα κράτη – μέλη των οποίων το ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο από ό,τι είχε προβλέψει η Επιτροπή θα καταγράψουν αύξηση των κεφαλαίων και των επιχορηγήσεων που διατίθενται προς αυτά. Η Ελλάδα ενδέχεται να λάβει μειωμένες επιχορηγήσεις λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων

Συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων

Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών -μελών θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επενδύσεις θα είναι αποτελεσματικά στοχευμένες, συγχρονισμένες και προγραμματισμένες.

Σύνδεση ψηφιακών οικοσυστημάτων

Η εμφάνιση νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων θα εξαρτηθεί από ένα ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, ενώ οι κυβερνήσεις παρέχουν διευκολύνσεις.

Κοινή χρήση δεδομένων

Ηδιασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα, επαναχρησιμοποιούμενα και ασφαλή θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της κοινής χρήσης τους και θα στηρίξει τα ψηφιακά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων, της ηλεκτρονικής υγείας, της έξυπνης ενέργειας και της κινητικότητας.

Επίδειξη ψηφιακής αξίας

Ηανάδειξη της αξίας των ψηφιακών επενδύσεων μέσω πιλοτικών και αποτελεσματικών πλαισίων μέτρησης των οφελών μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση περαιτέρω δημόσιων επενδύσεων και στην ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για μελλοντικές επενδύσεις.

Ο Χάρης Μπρουμίδης μίλησε για το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας στις Βρυξέλλες όπου και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της Vodafone Innovus

Η επιτάχυνση της δημιουργίας δικτύων νέας γενιάς, η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων και η καθολική πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας αποτελούν τους τρεις βασικούς παράγοντες που μπορούν να γεφυρώσουν το υφιστάμενο ψηφιακό χάσμα της Ευρώπης σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας, Χάρη Μπρουμίδη, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 για το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας σε ειδική εκδήλωση του Ομίλου Vodafone στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Katrina Lowes, Customer and Partner Co-Creation του Vodafone Business και την Helena Lisachuk, επικεφαλής IoT και managing director της Deloitte Consulting BV, ο Χάρης Μπρουμίδης επισήμανε ότι τα δίκτυα 5G και FFTH και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μπορούν να προσφέρουν ψηφιακές λύσεις υγείας, ενδυναμώνοντας ιατρούς και ασθενείς και απελευθερώνοντας δυνατότητες για ολόκληρο το οικοσύστημα της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών υγείας.

Επίσης, τόνισε ότι ειδικά για τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες υγείας, είναι κορυφαίας σημασίας ζήτημα η ταχεία επέκταση του 5G στην Ευρώπη, καθώς οι κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες αυτές λειτουργίες απαιτούν αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων ώστε να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους και να λειτουργούν με ασφάλεια σε ένα πλαίσιο μηδενικών καθυστερήσεων στην απόκριση του δικτύου.

Δεξιότητες και πρόσβαση

Επιπλέον, ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας τόνισε ότι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στον μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και τη διάθεσή τους σε μεγάλη κλίμακα, καθώς αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή στην εργασιακή καθημερινότητα των δομών υγείας, έχοντας ως στόχο να καλύψει τις νέες ανάγκες πολιτών και ασθενών. Κι επισήμανε ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό χρειάζονται εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε να ενσωματώσουν νέες διαδικασίες και τρόπους εργασίας που με τη σειρά τους θα αξιοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Ακόμη, ο Χάρης Μπρουμίδης επισήμανε ότι οι κυβερνήσεις της Ευρώπης θα πρέπει να παρέχουν την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίας υγείας και να διασφαλίσουν ότι όλοι θα διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση τους. Προϋπόθεση για αυτό είναι η στέρεη ομαδική δουλειά μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων, των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των τεχνολογικών εταιρειών, με θέση σε υψηλή προτεραιότητα των επενδύσεων σε υποδομές, ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και εκπαίδευση πολιτών και ιατρικού προσωπικού.

Η ευκαιρία της ψηφιακής υγείας

Σε όλη την Ευρώπη καταγράφεται γηράσκων πληθυσμός, που κατανέμεται ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή και νησιά, με τους ασθενείς να υποχρεώνονται να ταξιδεύουν ελλείψει μίας πιο ισορροπημένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για μία δύσκολη κατάσταση που αυξάνει το κόστος για τους ασθενείς και συχνά καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και θεραπείες. Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε πιο φτωχά αποτελέσματα για το ίδιο το σύστημα υγείας, αλλά και σε αυξημένο κόστος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και με το δεδομένο ότι η επίλυση των ζητημάτων αυτών μέσα από φυσικές υποδομές, δεν είναι πάντοτε εύκολη, η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Όπως τόνισε ο Χάρης Μπρουμίδης, στην Ελλάδα η Vodafone Innovus, ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Internet of Things (IoT) και το e-health, έχει δημιουργήσει την εμπορικά διαθέσιμη λύση Vodafone Remote healthcare, ένα ιατρικό ψηφιακό βαλιτσάκι, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης από το Ίδρυμα Vodafone για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του, καλύπτοντας επί 14 χρόνια 100 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, πληθυσμού 500.000 κατοίκων και προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών μπορούν να επισκεφθούν τα περιφερειακά κέντρα υγείας και να διενεργήσουν ιατρικές εξετάσεις, αποκτώντας έτσι καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διάγνωση και ποιότητα ζωής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος Τηλεϊατρικής, από το 2008 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.000 εξετάσεις, με την πλειονότητα των ωφελούμενων, αλλά και των ιατρών, να αναγνωρίζει τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση των Βρυξελλών είχαν παράλληλα την ευκαιρία να δουν από πρώτο χέρι τις τεχνολογικές δυνατότητες της Vodafone Innovus, η οποία παρουσίασε τις λύσεις που έχει αναπτύξει γύρω από την Ψηφιακή Υγεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.