Βιωσιμότητα κι ανθεκτικότητα να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν της χώρας

0

Το ΙΝΣΕΤΕ τονίζει την επιτακτική ανάγκη για ενσωμάτωση της βιωσιμότητας κι ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό του τουριστικού τομέα.

Mελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) παρουσιάζει την κατάταξη της Ελλάδας και των ανταγωνιστριών χωρών.

Σύμφωνα με τον δείκτη TTDI, του Travel and Tourism Development Index 2021 του World Economic Forum, είναι επιτακτική η ανάγκη για ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουριστικού τομέα.

Προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας τα επόμενα χρόνια.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από πρωτογενή έρευνα που πραγματοποίησε το WEF. Σύμφωνα με αυτά η Ελλάδα είναι στην 28η θέση του Travel and Tourism Development Index 2021. Στην ίδια θέση ήταν και το 2019.

Ανάμεσα στις ανταγωνίστριες χώρες, την καλύτερη θέση έχει η Ισπανία κι εμφανίζεται στην 3η θέση, ενώ ακολουθεί η Γαλλία στην 4η, η Ιταλία στη 10η και η Πορτογαλία στην 16η θέση.

Η Τουρκία βρίσκεται αρκετές θέσεις κάτω από την Ελλάδα, στην 45η θέση, ενώ ακολουθεί η Κροατία στην 46η θέση.

Στους επιμέρους υποδείκτες

Σε σύνολο 117 χωρών, η Ελλάδα είναι:

-42η στον Enabling Environment Subindex,

-20η στον Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions Subindex,

-19η στον Infrastructure Subindex,

-31η στον Travel & Tourism Demand Drivers Subindex και

-51η στον Travel & Tourism Sustainability Subindex.

Η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη, και ο τουρισμός ένα στρατηγικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας να αναδείξει τρόπους και δράσεις που θα βελτιώσουν τη θέση της στην κατάταξη του δείκτη Travel and Tourism Development Index.

Προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας  

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη, θα μπορούσε να επιτευχθεί με την υιοθέτηση μίας σειράς δράσεων που εντάσσονται στους ίδιους άξονες που στηρίζεται η μελέτη με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης.

Οι 5 βασικοί στρατηγικοί άξονες:

-Βελτίωση κι ανάπτυξη υποδομών,

-Αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, στον ψηφιακό μετασχηματισμό,

-Προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφορία,

-Ενίσχυση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά, στη παρούσα μελέτη προτείνεται η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιοποίηση υπηρεσιών με παράλληλη εκπαίδευση του πληθυσμού, για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή της τεχνολογίας. Η εκπαίδευση, επιμόρφωση, υιοθέτηση νέων πρακτικών στην αγορά εργασίας που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο κλάδο των ξενοδοχείων, της εστίασης και των μεταφορών.

Η αύξηση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο αερομεταφορών. Η ενίσχυση της στρατηγικής προώθησης του brand του προορισμού Ελλάδα. Η ενίσχυση του οδικού δικτύου (εκτός αυτοκινητοδρόμων) με περισσότερους, άρτια κατασκευασμένους δρόμους και παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας του υπάρχοντος δικτύου. Η προώθηση της πρόσβασης των δημόσιων συγκοινωνιών. Η αύξηση των καταγεγραμμένων φυσικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Η αύξηση των καταγεγραμμένων πολιτιστικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Η προστασία κι ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών πρακτικών, τεχνικών και γνώσεων.  Οι στοχευμένες δράσεις ανάδειξης και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο περιορισμός των ρύπων, ορθή επεξεργασία λυμάτων, προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πόλεις και αστικά κέντρα. Παράλληλα, το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει στοχευμένο καταμερισμό τουριστών για αποσυμφόρηση κορεσμένων τουριστικών περιοχών, η διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, η αύξηση της διάρκειας παραμονής

Στο νέο διεθνές περιβάλλον, είναι αναγκαίο να γίνει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας πιο σύνθετο, οργανωμένο, και επιμελημένο μέσα από κυρίως, δημόσιες επενδύσεις, στο σύνολο της τουριστικής αλυσίδας αξίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.